Veradesk – zwiększa efektywność małych i średnich firm

Fundacja Veracity, 30.07.2015r.

 

Ponad 10 lat doświadczeń w opracowywaniu rozwiązań usprawniających działanie małych i średnich przedsiębiorstw zaowocowało stworzeniem systemu Veradesk. Stanowi on sposób na uwolnienie się od problemów, takich jak: natłok pracy, brak czasu na planowanie i rozliczanie zadań, brak kontroli nad zarządzaniem zmianą.

 

Veradesk jest systemem pełniącym funkcję asystenta managera. Jest jak konsultant posiadający zdefiniowane listy kontrolne, które pomagają w ocenie obecnego stanu organizacji. Przedstawia przykładowe rozwiązania oraz identyfikuje zadania, jakie firma musi zrealizować, aby osiągnąć większą efektywność. Stanowi wsparcie w procesie wdrażania wymagań międzynarodowych standardów zarządzania z zakresu: zarządzania strategicznego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, jakością, BHP i środowiskiem. Działa w chmurze, więc nie wymaga instalacji na serwerach firmowych oraz pracy działu IT.

 

W ramach Veradesk zaproponowano niezbędne tematyczne funkcjonalności:

 

Zarządzanie strategiczne – pomocne w przeprowadzaniu analizy strategicznej i finansowej, wyznaczaniu zadań i projektów strategicznych oraz szacowaniu ryzyk 

 

Zarządzanie organizacją – które obsługujeszereg procesów, zachodzących w każdej organizacji, takich jak: zarządzanie urlopami, zarządzanie projektami, wyznaczanie i nadzorowanie zadań, realizacja zapotrzebowań, elektroniczny obieg dokumentacji i wiele innych

 

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – stanowiące wsparcie w ochronie danych osobowych zgodnie
z wymaganiami GIODO, zarządzaniu incydentami bezpieczeństwa, analizie ryzyka, przygotowywaniu planu postępowania z ryzkiem, zarządzaniu uprawnieniami

 

Zarządzanie jakością – umożliwiające wdrożenie wymagań nowej normy ISO 9001:2015, wspomagające organizację w: planowaniu, przeprowadzaniu i dokumentowaniu audytów, nadzorowaniu działań korygujących
i zapobiegawczych, ocenie dostawców, zarządzaniu reklamacjami, zarządzaniu efektywnością procesów

 

Zarządzanie BHP i środowiskiem – usprawniająceprowadzenie i dokumentowanie procesów wymaganych przez normy PN-N 18001 oraz ISO 14001, takich jak: analiza aspektów środowiskowych, rozliczanie opłat środowiskowych, analiza ryzyka BHP, zarządzanie środkami ochrony indywidualnej oraz grupowej

 

System jest innowacyjnym i rewolucyjnym narzędziem dla małych i średnich firm. Dostarcza wysokiej klasy rozwiązań w cenie do tej pory nieosiągalnej. Umożliwia korzystanie z pomocy szerokiej bazy doradców, świadczących konsultacje zdalne lub na miejscu u Klienta.

 

« wstecz