POZNAJ SWOICH ODBIORCÓW. BADANIE PUBLICZNOŚCI.

Patronat fundacji Veracity, 2.06.2016

 

 

Warszawa, 13 lipca 2016r.

 

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/pso/formularz_pr10.php

 

Na przestrzeni ostatnich lat w całym sektorze GLAM obserwowaliśmy stopniowy zwrot ku publiczności, który przejawiał się w rosnącym zainteresowaniu potrzebami, motywacjami i oczekiwaniami odbiorców. Zwrot ten zapowiadała znacznie wcześniej prof. Eileen Hooper-Greenhill (School of Museum Studies, Leicester), identyfikując go jako jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed muzeami w XXI wieku. Aby skutecznie konstruować program i ofertę edukacyjną, efektywnie projektować działania komunikacyjne i budować grupę zaangażowanych odbiorców, instytucja musi najpierw ich poznać i zrozumieć. Badania publiczności są narzędziem, które dostarcza muzeom i instytucjom kultury cennej wiedzy nie tylko na temat tego, kim są ich odbiorcy i potencjalni odbiorcy, ale także na temat sposobów, w jaki postrzegają oni instytucję oraz ich recepcji istniejącej oferty. Są niezbędnym elementem w procesie planowania i konstruowania wystaw, działań edukacyjnych, projektów partycypacyjnych oraz nawiązywaniu trwałych relacji z lokalnymi i ponadlokalnymi społecznościami, także online.

 

Całość szkolenia skomponowana została w taki sposób, by uczestnicy wyposażeni zostali podstawową wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu badań publiczności, a następnie narzędzia i metody konieczne do prowadzenia podstawowych badań we własnej instytucji, a także kompetencje konieczne do tego, by taki proces zaplanować w sposób efektywny, który dostarczy instytucji wiedzy na temat swojej publiczności umiejętnie wykorzystując posiadane przez nią zasoby.

 

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy pracowników muzeów i instytucji kultury, którym zależy na tym, by poszerzać wiedzę o swoich odbiorcach i - w efekcie - skuteczniej realizować swoją misję, poprzez angażowanie publiczności, docieranie do szerszych grup i wychodzenie naprzeciw ich potrzebom. Podczas szkolenia uczestnicy wyposażeni zostaną w podstawową wiedzę z zakresu badań publiczności oraz metody i narzędzia, które - niewielkim wysiłkiem - wdrożyć będą mogli we własnej instytucji.

 

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/pso/index.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

 

Fundacja Veracity

 

« wstecz