Biznes i Technologie 2016

Patronat fundacji Veracity, 20.06.2016r. 

Dynamiczny rozwój rynku, powoduje, że współczesne przedsiębiorstwa muszą spełniać różnorodne, zmieniające się oczekiwania swoich klientów. Sprawna organizacja wewnątrz firmy, uporządkowane dokumenty i procesy, dobrze zorganizowana komunikacja i obsługa klienta, a także niezawodna infrastruktura - to klucz do osiągnięcia sukcesu.

 

Firma SuccessPoint zaprasza do udziału w wydarzeniu:

Biznes i Technologie 2016

19 - 20 lipca 2016r.
Hotel Novotel Warszawa Airport

<więcej>

Głos zabiorą:

 • Dr hab. Maria Ganzha - Profesor Nadzwyczajny PAN, IBS PAN
 • Dr hab. Marcin Paprzycki - Profesor Nadzwyczajny PAN, Prezes Oddzialu Mazowieckiego PTI
 • Łukasz Jasiński - Doktorant wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Ubezpieczeń)


GŁOSOWANIE NA NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE PRZEDSTAWIONE PODCZAS KONGRESU ODBĘDZIE SIĘ W KATEGORII:

 • BiT 2016 - Infrastruktura i bezpieczeństwo
 • BiT 2016 - Strategia i zarządzanie
 • BiT 2016 - Systemy, platformy, aplikacje

 

Podczas drugiej konferencji (BIT) prelegenci będą poruszać zagadnienia:
I.infrastruktura i bezpieczeństwo IT
1. infrastruktura oraz wyposażenie serwerowni i Data Center
2. zapewnienie bezpieczeństwa
- systemy zasilania awaryjnego, klimatyzacji
3. bezpieczeństwo danych i zasobów
4. strategia biznesowa i skuteczna metoda działania
- Green IT
- wirtualizacja
- cloud computing
5. bezpieczeństwo danych i zasobów
6. bezpieczeństwo fizyczne - monitoring i identyfikacja

II. wsparcie strategii i zarządzania
1. narzędzia zarządcze i analityczne
- BI
- diagnoza i planowanie - Controlling finansowy
- Big Data
- BPM
- zarządzanie projektami
2. systemy specjalistyczne, dedykowane branżom
3. platformy, systemy, aplikacje
- ERP
- CRM
- HRMS
- obieg dokumentów, zarządzanie, przechowywanie i archiwizacja
- zarządzanie wiedzą i zarządzanie pracą grupową
- zunifikowana komunikacja
- technologie mobilne dla biznesu

 

Grupa docelowa:

Kadra kierownicza przedsiębiorstw i instytucji:

 • członkowie zarządu, osoby decydujące o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • osoby odpowiedzialne za definiowanie strategii działania organizacji,
 • osoby odpowiedzialne za rozwój i innowacje / osoby decydujące o doborze rozwiązań i technologii oraz zakup i wdrażanie
 • kadra odpowiedzialna za optymalizację procesów biznesowych, analitykę biznesową
 • kadra zarządzająca działów: HR, logistyki, finansowych
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie przepływem informacji, zarządzanie wiedzą
 • dyrektorzy/kierownicy działów IT,
 • administratorzy systemów informatycznych,
 • administratorzy sieci, administratorzy bezpieczeństwa

Dla w.w. osób konferencja jest bezpłatna!

<Rejestracja>

 

Do zobaczenia na konferencji!

 

Kontakt:

Iwona Ciecierska

720-911-822

iwona.ciecierska@successpoint.pl

 Fundacja Veracity

« wstecz