Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

Patronat Fundacji Veracity, 20.06.2016r.

W każdej firmie czy instytucji niezbędne są systemy, które zapewnią bezpieczeństwo we wszystkich zakresach działalności.

Celem konferencji jest przedstawienie najlepszych praktyk, narzędzi oraz procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w firmie. Porozmawiamy o tym jak zapobiegać zagrożeniom, jak je rozpoznawać oraz jak radzić sobie w przypadkach wystapienia incydentówi ich skutków.

W związku z tym firma SuccessPoint zaprasza na konferencję:

 

Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

5 lipca 2016r. w Warszawie

<Więcej informacji>

Podczas konferencji głos zabiorą m.in:

  • „Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji”
    Tomasz Izydorczyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Kompania Piwowarska S.A./wykładowca, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • ·      Paweł Westfalewicz - Główny Architekt IT, Zespół Architektury i Bezpieczeństwa IT, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Zagadnienia tematyczne konferencji:
1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:
 - zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
 - systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrona danych
 - zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy
 - prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
 - systemy monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem
 - technologie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
 - metody zarządzania ryzykiem
 - audyt i kontrola bezpieczeństwa
2. Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym - bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne
3. Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia)
4. Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym:
 - zarządzanie incydentami i ciągłością działania,
 - scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych
5. Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji

Grupa docelowa:
Przedstawiciele instytucji: publicznych, wojskowych oraz rządowych, bankowych i ubezpieczeniowych, oraz firm: telekomunikacyjnych, mediów, usługowych, handlowych, produkcyjnych, przemysłowych:
- prezesi i członkowie zarządu;
- pełnomocnicy i doradcy zarządu;
- dyrektorzy i kierownicy techniczni, ds. bezpieczeństwa;
- kierownicy i szefowie ochrony obiektów, ochrony mienia;
- dyrektorzy i kierownicy ds. ryzyka operacyjnego, ds. zarz. nieruchomościami;
- dyrektorzy i kierownicy IT, finansowi, facility managerowie, dyrektorzy i kierownicy ds. inwestycji, Business Continuity Managerowie, audytorzy.

Dla w.w. osób konferencja jest bezpłatna!

Rejestracja

 

Do zobaczenia na konferencji!

 

Kontakt:

Iwona Ciecierska

720-911-822

iwona.ciecierska@successpoint.pl

 

Fundacji Veracity

 

« wstecz