Kompendium Bezpiecznego Zarządzania

W intuicyjny i przejrzysty sposób ukazuje największe błędy zarządzania organizacją, na które zarządzający uodparniają się z czasem przyjmując je jako nieodzowne. Kompendium wskazuje szereg dobrych praktyk, których właściwe wdrożenie spowoduje wzrost efektywności i zabezpieczenie kluczowych wartości organizacji. Dedykowane przede wszystkim zarządzającym organizacjami, którzy wpływają na kierunki prowadzonej działalności, podejmowane inicjatywy i są zdeterminowani do zarządzania zmianą w celu podniesienia efektywności, sprawności,  a tym samym wartości organizacji.


Czytaj

« wstecz