Klub Bezpiecznika narodził się z potrzeby stworzenia dedykowanego miejsca dla kierowników i dyrektorów ds. bezpieczeństwa, gdzie mogliby wymieniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu cyberbezpieczeństwa. Powstał z myślą o wspieraniu edukacji i doskonaleniu umiejętności w obszarze ochrony danych oraz zapobieganiu cyberatakowym zagrożeniom. Jego początki sięgają chęci stworzenia przestrzeni, gdzie specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa mogą wspólnie rozwijać strategie, dzielić się najlepszymi praktykami i przyczyniać do zwiększenia odporności organizacji na zagrożenia wirtualnego świata. Klub Bezpiecznika jest miejscem spotkań ekspertów, gdzie dyskusje, szkolenia i seminaria stanowią fundament wspólnego rozwoju, mając na celu zwiększenie świadomości i kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa.