Fundacja Veracity skupia się na budowaniu świadomości użytkowników Internetu, menadżerów i pracowników przedsiębiorstw i administracji publicznej w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz dobrych praktyk w obszarze:

Nasze wartości

  • Zaangażowanie społeczne

Fundacja organizuje konferencje, akcje społeczne, konkursy, szkolenia oraz nieodpłatne audyty bezpieczeństwa dla biznesu i administracji. Wszystko to w celu kształtowania najlepszych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego.

  • Wiarygodność

Veracity w języku angielskim znaczy „wiarygodność", „prawdziwość", „prawdomówność". Opisujemy rzeczywistość taką jaka jest. 

  • Jakość

Naszym motto w codziennej działalności jest „dużo konkretów, mało lania wody". Wierzymy, że tylko wysoka jakość działań prowadzonych przez fundację może zagwarantować jej skuteczną realizację celów statutowych.

 

Zapraszamy do przeglądania zasobów strony WWW fundacji Veracity.