Fundacja prowadzi szkolenia otwarte oraz szkolenia dedykowane zamknięte. Celem szkoleń jest budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji w tym bezpieczeństwa osobowego, teleinformatycznego, fizycznego i prawnego. W ramach prowadzonych szkoleń Veracity przedstawia zagadnienia związane z ciągłością działania i zarządzania ryzykiem jako narzędzi bezpieczeństwa organizacyjnego. Kolejne szkolenia poświecone są tematyce, podnoszenia efektywności organizacji, jej optymalizacji i wdrażaniu dobrych praktyk zarządczych.

Szkolenie dla menadżerów ryzyka

Dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za identyfikację, ocenę, planowanie działań z ryzykiem.

> więcej

Szkolenie dla grup wdrożeniowych

Dedykowane jest osobom będącym odpowiedzialnymi za wdrożenie wymagań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.

> więcej

Szkolenie dla audytorów bezpieczeństwa

Dedykowane jest osobom będącym odpowiedzialnymi za audyt wewnętrzny w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.

> więcej