Szkolenie dla audytorów bezpieczeństwa

Szkolenie dla audytorów bezpieczeństwa informacji dedykowane jest osobom będącym odpowiedzialnymi za audyt wewnętrzny w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie służy przekazaniu wiedzy i ćwiczeniu umiejętności audytorskich w obszarze systemu bezpieczeństwa informacji – ISO 27001

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg norm międzynarodowych
  • Wymagania i wytyczne standardu ISO/IEC 27001
  • Wymagania odnośnie dokumentowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Prowadzenie audytu wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Praktyczny audyt wewnętrzny na wybranych komórkach organizacyjnych - analiza przypadków (ćwiczenia)

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i warsztatów. Istnieje możliwość praktycznego przećwiczenia wykonania audytu wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa informacji. 


Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów fundacji, kierowników projektów audytujących wymagania bezpieczeństwa informacji w największych polskich firmach.

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów dotyczących szkolenia.

« wstecz