Szkolenie dla menadżerów ryzyka

Szkolenie dla menadżerów ryzyka dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za identyfikację, ocenę, planowanie działań z ryzykiem. Szkolenie służy przekazaniu wiedzy i wyćwiczeniu umiejętności wdrożeniowych w ramach systemu zarządzania ryzykiem.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Metody zarządzania ryzykiem - omówienie
  • Cele dla organizacji - podstawa zarządzania ryzykiem.
  • Dekompozycja celu na procesy, projekty, zasoby.
  • Identyfikacja ryzyk
  • Definiowanie działań doskonalących.
  • Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem.
  • Czynniki sukcesu - jak uczynić wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem skutecznym.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i warsztatów. Istnieje możliwość praktycznego przećwiczenia sposobu przeprowadzania oceny ryzyka. 

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów fundacji, kierowników projektów stosujacych metody zarządzania ryzykiem w największych polskich firmach.

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów dotyczących szkolenia.

« wstecz