Szkolenie dla grup wdrożeniowych

Szkolenie dla grup wdrożeniowych systemów bezpieczeństwa informacji dedykowane jest osobom będącym odpowiedzialnymi za wdrożenie wymagań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Szkolenie służy przekazaniu wiedzy i wyćwiczeniu umiejętności wdrożeniowych z praktycznego i skończonego w czasie wdrożenia zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Osoby zainteresowane efektem projektu - szanse i zagrożenia dla skuteczności projektu.
  • Źródła wymagań dla zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Definiowanie celów dla bezpieczeństwa informacji.
  • Zarządzanie ryzykiem.
  • Role i odpowiedzialności w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.
  • Mechanizmy doskonalenia niezbędne do wdrożenia.
  • Wymagania i wytyczne norm, standardów i dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i warsztatów. Istnieje możliwość praktycznego przećwiczenia zabezpieczeń. 

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów fundacji, kierowników projektów wdrażajacych zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa informacji w największych polskich firmach.

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów dotyczących szkolenia.

« wstecz