Metodyka zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem jest procesem cyklicznym realizowanym w celu zdefiniowania najważniejszych zagrożeń, które wpłynąć mogą negatywnie na informacje przetwarzane w organizacji. Opracowana metodyka zarządzania ryzykiem określa główne etapy procesu zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz role i odpowiedzialności w zakresie ich realizacji.

Czytaj

« wstecz