Krajowe Ramy Interoperacyjności - Raport

9.08.2013r.

 

Nowoczesna administracja powinna być sprawna, niewidoczna dla obywatela oraz interoperacyjna. Interoperacyjność to zdolność współdziałania różnych systemów teleinformatycznych z rejestrami publicznymi. Jak do tego doprowadzić? Na to pytanie odpowiada Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Celem Krajowych Ram Interoperacyjności jest zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom ale również samej administracji, dostępu do narzędzi użytecznych, bezpiecznych, prostych w stosowaniu, powszechnie dostępnych i neutralnych technologicznie. Interoperacyjność to przede wszystkim inne spojrzenie na procesy/sprawy realizowane przez Urzędy. Jeden katalog spójnych procedur administracyjnych bez zbędnych czynności i niepotrzebnej biurokracji. Jest to szansa którą musimy wykorzystać, bowiem stan obecny opierający się wyłącznie na aktach prawa daleki jest od doskonałości. Implementacja aktów prawnych w systemach teleinformatycznych pozwoli na przejście na wyższy poziom świadczenia usług dla klientów.

Fundacja Veracity w maju i czerwcu 2013 roku postanowiła sprawdzić, w jakim stopniu urzędy z całego kraju przygotowują się do wdrożenia wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.

 

Przebadano  489  urzędów o różnej wielkości. Po roku od wejścia w życie Krajowych Ram Interoperacyjnosci statystyka jest przerażająca. Na pytanie: „Czy występowały u Państwa problemy z wdrożeniem Rozporządzenia o Interoperacyjności?”  zdecydowana większość, bo aż 73% badanych odpowiedziało, że nigdy wcześniej nie słyszało o Krajowych Ramach Interoperacyjności. Warto podkreślić, że brak świadomości  obowiązku wdrożenia postanowień Rozporządzenia z 12 kwietnia 2012r. dotyczy wszystkich urzędów, a nie tylko najmniejszych.

 

19%    badanych zauważa problemy z wdrożeniem Rozporządzenia, brak konkretnych wskazówek, kompendiów wiedzy, czy szkoleń w tej dziedzinie.

8%      ankietowanych przygotowuje się do wdrożenia wymagań Rozporządzenia o Interoperacyjności, zaznaczając, że nie jest to łatwy proces, wymaga dużego zaangażowania przede wszystkim departamentów IT urzędów oraz niezwykle pomocne okazują się wcześniejsze doświadczenia m.in. we wdrożeniach międzynarodowych standardów.

 

Brak spełnienia wymagań Rozporządzenia to przede wszystkim niezgodność z przepisami prawa – to powinno być wystarczającym powodem ich wdrożenia w administracji. Ale przede wszystkim to odrzucenie nowoczesnych form zarządzania urzędem czy też informatyką w urzędzie, sprawnie, bezpiecznie z możliwością integracji pomiędzy innymi urzędami.

 

Propagowanie właściwych modeli i wskazywanie dobrych praktyk w tej dziedzinie, jest kluczowe i niezbędne dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i efektywności w urzędach. Rozporządzenie jest dokumentem złożonym i na gruncie polskim nowatorskim, stąd potrzeba, by przedstawiciele instytucji publicznych spotykali się i dyskutowali na ten temat. Odpowiedź na pytania czym są, jak wdrażać oraz co grozi za brak implementacji  Krajowych Ram Interoperacyjności znajdzie się na ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Fundację Veracity pt. „Krajowe Ramy Interoperacyjności, czyli efektywność i bezpieczeństwo Urzędu”.

 

 

Badanie stopnia wdrożenia Rozporządzenia
„Krajowe Ramy Interoperacyjności”

 

 

Kliknij i pobierz

 

 

Fundacja Veracity

« wstecz