Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie - podsumowanie konferencji

4.08.2014r.

 

8 lipca 2014 r. w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie odbyła się po raz piąty konferencja „Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie".Konferencję rozpoczął Pan dr inż. Dobrosław Mąka - członek Krajowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Teleinformacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych, który dokonał analizy ryzyka na podstawie szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze strony nowych technologii, urządzeń i aplikacji. Kolejny wykład zaprezentował Pan Marcin Fronczak prezes Cloud Security Alliance Polska, który opowiedział o zmianach w podejściu do zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w organizacji.

Następna prelekcja Pana Konrada Grzybowskiego - przedstawiciela Partnera Konferencji - firmy Versim- nosiła tytuł Zarządzanie tożsamością, kontrola dostępu oraz kontrola aplikacji użytkowników w sieciach LAN i WLAN. Można było również porozmawiać z przedstawicielami firm: Versim i Extreme Network. Stoisko Partnera cieszyło się dużym zainteresowaniem, a nasi goście chętnie odpowiadali na pytania uczestników.

Kolejna prelekcja po przerwie kawowej, którą poprowadził Pan Piotr Welenc z Wolters Kluwer Polska, poświęcona była kwestii zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w oparciu o funkcje kontroli ryzyka compliance. Pan Piotr przedstawił nowości i trendy w tym zakresie, a przy tym został przedstawiony ogół systemowo zintegrowanych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego na założonym poziomie jakości. Następnie płk mgr Tadeusz Koczkowski - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych przedstawił zagadnienia z tytułu innowacyjności w ochronie informacji z wykorzystaniem projekcji filmu pt. „Tajemniczy świat informacji". Kancelarię Olesiński i Wspólnicy reprezentował Pan Michał Kluska, który swojej prelekcji nadał tytuł: Miejsce przechowywania danych a bezpieczeństwo - argumenty prawne.

Kolejną sesję rozpoczął przedstawiciel BNP Paribas Bank Polska S.A. gdzie został przedstawiony temat zarządzania ciągłością działania i incydentami kryzysowymi poprzez podejście skoncentrowane na biznesie. Następnie przedstawiciel Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ" Pan Andrzej Bogusz omówił kilka praktycznych aspektów tworzenia planów ciągłości działania w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji w świetle Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego.
Ostatni wykład wygłoszony został przez naszego przedstawiciela Pana Michała Boruckiego - Prezesa Fundacji Veracity, który opowiedział dlaczego nie warto zarządzać bezpieczeństwem informacji.

W trakcie całego spotkania nasi goście mieli okazję nie tylko do wysłuchania niezwykle ciekawych prelekcji, ale także przeprowadzenia ciekawych rozmów w przerwach pomiędzy wykładami. Pomimo lejącego się żaru z nieba wszystkie miejsca na sali zostały wypełnione.

 
Wspólnie z organizatorami cieszymy się bardzo dużą frekwencją podczas konferencji oraz mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się po raz kolejny.
 
Wystąpienie i udział w konferencji prezesa fundacji Veracity zostały docenione przez jego uczestników i organizatorów za co serdecznie dziękujemy.
 
Podziękowania dla fundacji Veracity
 
Fundacja Veracity
 
 
« wstecz