Każdy z certyfikatów bezpieczeństwa fundacji Veracity został zaprojektowany dla innej grupy docelowej mającej specyficzne wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoim klientom i kontrahentom. Cechą wspólną wszystkich certyfikatów jest to, że służą one budowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, reputacji oraz wzmocnieniu pozytywnego wizerunku firm i instytucji które je uzyskują.

Wciśnij na wybrany certyfikat aby dowiedzieć się więcej

Bezpieczny Sklep

Gwarancja bezpiecznych zakupów i poszanowania praw klienta sklepu.

> więcej

Bezpieczna Strona WWW

Gwarancja dbałości o dane osobowe oraz poszanowania praw uzytkownika Internetu.

> więcej

Bezpieczny Urząd

Gwarancja rzetelności i bezpieczeństwa, właściwej organizacji i zarządzania.

 

> więcej

Bezpieczna Firma

Gwarancja efektywności, bezpieczeństwa i stosowania dobrych praktyk zarządzania.

> więcej

Bezpieczna Przychodnia

Gwarancja rzetelności i bezpieczeństwa, właściwej organizacji i zarządzania.

> więcej

Bezpieczny Bank

Gwarancja bezpieczeństwa i poszanowania praw klienta banku.

> więcej
Certyfikaty bezpieczeństwa przyznano