Certyfikacja podstawowa:

W ramach podstawowej certyfikacji audytorzy fundacji weryfikują poziom zarządzania i bezpieczeństwa na bazie audytu. Przeprowadzana analiza obejmuje specyficzne obszary działalności firm i instytucji ubiegających się o certyfikat.

Certyfikacja podstawowa sklada się z dwóch etapów - audytu wstępnego (bezpłatnego) oraz procesu certyfikacji (opcjonalnego, płatnego). W ramach wstępnego audytu fundacja nieodpłatnie bada zdolność podmiotu do uzyskania certyfikatu oraz wysyła do klienta stosowne powiadomienie. W ramach drugiego etapu - procesu certyfikacji firma/instytucja uzyskuje certyfikat fundacji Veracity, zostaje wpisana do rejestru certyfikatów, a także otrzymuje raport z audytu zawierający wytyczne w zakresie optymalizacji w obszarze bezpieczeństwa i zarzadzania.

 

I Etap (bezpłatny)

1. Zgłoszenie 

2. Audyt

 • Uzyskanie przez klienta Checklisty (Checklista jest wysyłana na podany przez klienta adres e-mail po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Fundację Veracity)
 • Wypełnienie i przesłanie checklisty na adres e-mail fundacji: biuro [at] veracity.pl
 • Audyt

3. Informacja zwrotna od Fundacji Veracity

 • Powiadomienie klienta o tym, czy przeszedł pozytywnie audyt wstępny i czy może ubiegać się o Certyfikat Fundacji Veracity
 • Przesłanie klientowi podstawowej wersji raportu z audytu

II Etap (opcjonalny, płatny)

1. Umowa

 • Podpisanie umowy i wniesienie płatności przez klienta
 • aby sprawdzić koszt certyfikacji należy przejść do wybranego certyfikatu

2. Przesłanie wymaganych zaświadczeń

Rodzaj zaświadczeń zależny jest od rodzaju podmiotu ubiegającego się o certyfikat i zostanie podany w odpowiedniej instrukcji.

3. Finał

 • przyznanie klientowi Certyfikatu Fundacji Veracity 
 • przesłanie klientowi kompleksowego raportu z audytu oraz rekomendacji pokontrolnych
 • wsparcie klienta w utrzymaniu poziomu bezpieczeństwa zgodnie z zakresem certyfikacji
 • przekazanie klientowi wzorów dokumentacji bezpieczeństwa (w zależności od certyfikatu)
 • zapewnienie klientowi pakietu promocji

Złota certyfikacja

Proces złotej certyfikacji może nastąpić dopiero wówczas, gdy firma lub instytucja przejdzie pozytywnie przez etap certyfikacji podstawowej. W ramach złotej certyfikacji audytorzy fundacji weryfikują szczegółowy poziom bezpieczeństwa i sposób świadczenia usług na miejscu w siedzibie badanego podmiotu. Przeprowadzają cykliczną kontrolę spełnienia wymagań oraz definiują i nadzorują realizację rekomendacji pokontrolnych.
Etap złotej certyfikacji uwieńczony jest przyznaniem klientowi Złotego Certyfikatu Fundacji Veracity oraz  przeniesieniem ciężaru komunikacji w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa na Fundacje, która staje się rzecznikiem interesu certyfikowanego podmiotu.

W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu z konsultantem. Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń teraz +48 61 646 08 23 (pn-pt: 9.00-15.00)

 

 

Certyfikaty bezpieczeństwa przyznano