Certyfikaty bezpieczeństwa to wyróżnienia przyznawane przez Fundację Veracity przedsiębiorstwom i instytucjom, które poprzez stosowane u siebie najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz właściwej organizacji i dobrych praktyk w obszarze zarządzania, dowodzą, że są partnerami godnymi zaufania.

Korzyści z wzięcia udziału w procesie certyfikacji:

 

  • Otrzymanie Certyfikatu i Znaku Bezpieczeństwa Fundacji Veracity

Doskonałego narzędzia komunikacji z klientem potwierdzającego spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, organizacji i zarządzania.

  • Weryfikacja zgodności działalności firmy lub instytucji z obowiązującymi regulacjami prawnymi

Eksperci fundacji zweryfikują, czy klient prowadzi działalność zgodnie z polskim i unijnym prawem z szczególnym uwzględnieniem Ustawy o ochrony danych osobowych, a także pozostałych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

  • Wskazówki i rekomendacje dotyczące działań doskonalących

Każda firma i instytucja, która bierze udział w procesie certyfikacji uzyskuje od fundacji Veracity informację zwrotną z audytu zawierającą wykaz wskazówek i niezbędnych działań, które należy podjąć w celu podnoszenia poziomu efektywności organizacji i bezpieczeństwa, opartych o wskazania międzynarodowych standardów w tym m. in. ISO 27001, BS 25999, ISO 9001 i innych.

  • Bardzo silna promocja certyfikowanych firm i instytucji 

Certyfikowane firmy i instytucje będą promowane przez fundację Veracity w tym m.in. na stronach Internetowych fundacji i prowadzonych przez nią stron akcji społecznych, w kompendiach wiedzy, podczas wydarzeń – konferencji, szkoleń, konkursów. Ponadto znaczna część budżetu fundacji jest przeznaczona na promocję certyfikowanych firm w mediach.

  • Budowa pozytywnego wizerunku

Wyróżnienie przyznane przez niezależną, rozpoznawalną i wiarygodną  Fundację Veracity ułatwia i daje zupełnie nowe możliwości realizowania celów marketingowych i PR firm i instytucji.

 

Złota certyfikacja Veracity

Złota certyfikacja Veracity zapewnia, że firmy i instytucje które wezmą w niej udział uzyskają ponadto:

 

  • Rzecznika interesu

Po przyznaniu złotego certyfikatu Veracity, fundacja przejmuje na siebie obowiązki pośredniczenia w kontaktach między Klientami, a zainteresowanym w zakresie bezpieczeństwa i zapytań z nimi związanych, co ma odzwierciedlenie w polityce prywatności

  • Stałe wsparcie w zakresie budowy bezpieczeństwa i rozwiązań zarządczych

Złoty certyfikat Veracity to stałe wsparcie ekspertów od zarządzania organizacją w tworzeniu lepszego poziomu zarządzania. Klienci otrzymują wsparcie w zapewnieniu odpowiedniej efektywności i skuteczności sposobu zarządzania oragnizacją.

  • Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa organizacji

Adekwatny poziom bezpieczeństwa w organizacji to często być albo nie być w czołówce w swojej branży. Eksperci fundacji będa wspierali organizację w dostosowaniu zabezpieczeń do aktualnie występujących zagrożeń.

  • Stały monitoring poziomu bezpieczeństwa

Wykonywane  przez ekspertów fundacji audyty i monitoring słabości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pozwoli na skupienie się na bieżącej działalności i rozwoju biznesu, pozostawiając monitorowanie słabości fachowcom.

  • Weryfikacaję poziomu zarządzania i kultury organizacyjnej

Stałe audyty i rekomendacje dotyczace sposobu zarządzania i odpowiedniej kultury organizacyjnej to sposób organizacji na ciągłe poznawanie swoich słabości, które każdy z nas posiada. Zewnętrzne i niezależne oko oceniające wdrożone mechanizmy zarządzania pozwoli na ich obiektywną ocenę i zaproponowanie skutecznych rekomendacji.

 

Dowiedz się jak uzyskać certyfikat!

 

Certyfikaty bezpieczeństwa przyznano