Znak i Certyfikat "Bezpieczna firma"

"Bezpieczna Firma" to gwarancja bezpieństwa, wiarygodności i efektywnego zarządzana podmiotem gospodarczym. To także gwarancja przejrzystości działania, etyki biznesowej i poszanowania prawa.

Doskonalenie organizacyjne

Eksperci fundacji poddadzą firmę kompleksowemu audytowi zgodności z kryteriami certyfikatu „Bezpieczna Firma”, a także sporządzą profesjonalny raport poaudytowy z informację zwrotną o niezbędnych działaniach do podjęcia w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i zarządzania.

Wsparcie ekspertów

Zarówno w trakcie audytu i po nim klienci uzyskują stałe wsparcie drogą telefoniczną i e-email w zakresie certyfikacji.

Gwarancja dobrej ceny:

490

netto

PLN/rok

Buduj zaufanie klientów

Zapewnij swoim klientom bezpieczeństwo, poufność i właściwą komunikację

Uzyskaj pomoc specjalistów

Uzyskaj raport poaudytowy oraz stałe wsparcie ekspertów ds. certyfikacji

Maksymalizuj zyski

Wzmocnij wizerunek swojego biznesu i pozyskaj nowych klientów

Audyt

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa i zarządzania

Fundacja Veracity przyznaje certyfikat bezpieczeństwa w oparciu o przeprowadzoną obiektywną analizę bezpieczeństwa teleinformatycznego i prawnego. Audytorzy fundacji przeprowadzają takżę analizę na zgodność z wymaganiami polskiego i unijnego prawa z szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania.

Bezpieczna firma to weryfikacja zgodności z przepisami:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ponadto sprawdzimy:
 • dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa (między innymi ISO 27001, ISO 17999, ITIL)
 • dobre praktyki w dziedzinie zarządzania (między innymi ISO 9001, TQM)

Zakres audytu

 1. Informacje podstawowe
  1. Weryfikacja przejrzystości i kompletności danych kontaktowych i danych rejestrowych firmy w dostępnych dla klientów miejscach
  2. Weryfikacja danych rejestrowych firmy na zgodność z danymi podawanymi w miejscach publicznych
  3. Weryfikacja właścicielstwa domeny strony firmy na zgodność z danymi rejestrowymi
 2. Bezpieczeństwo
  1. Funkcjonowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych
  2. Funkcjonowanie Instrukcji Systemu Przetwarzającego Dane Osobowe
  3. Weryfikacja czy zarejestrowano zbiory danych osobowych na które wskazuje oferta firmy
  4. Funkcjonowanie wykazu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  5. Funkcjonowanie wytycznych do ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 3. Strategia
  1. Weryfikacja istnienia strategii rozwoju firmy
  2. Weryfikacja istnienia zdefiniowanych celów przypisanych do osób odpowiedzialnych za ich osiągnięcie
  3. Weryfikacja istnienia mechanizmu identyfikacji ryzyka osiągnięcia zamierzonych celów
 4. Bezpieczeństwo projektów
  1. Weryfikacja istnienia zasad zarządzania projektami
  2. Weryfikacja sposobu przydzielania odpowiedzialności za realizację projektów
  3. Weryfikacja sposobu dokumentowania projektów
 5. Oferta
  1. Przejrzystość i czytelność oferty firmy na stronie WWW

Umowa

Bez haczyków i mikroczcionki

Umowa pomiędzy firmą, a Fundacją Veracity jest zawierana na okres 12m-cy. Całkowity koszt certyfikacji wynosi 490zł netto/rok i obejmuje pełen pakiet certyfikacyjny. Firma nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych.

Szczegóły umowy

Raport poaudytowy

Fundacja Veracity przekaże organizacji wyróżnionej certyfikatem kompleksową informację zwrotną z audytu (w formie raportu poaudytowego) zawierającą wykaz wskazówek i niezbędnych działań, które należy podjąć w celu podnoszenia poziomu efektywności organizacji i bezpieczeństwa, opartych o wskazania międzynarodowych standardów w tym m. in. ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001 i innych, a także dobrych praktyk w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo do wykorzystywania znaku „Bezpieczna Firma”

Organizacja wyróżniona certyfikatem „Bezpieczna Firma” uzyskuje prawo do oznakowania jego witryny internetowej oraz wszelkich materiałów marketingowych, znakiem „Bezpieczna Firma” wg dostarczonego przez pracowników fundacji wzoru.

Wzór Polityki Bezpieczeństa Ochrony Danych Osobowych

Przy każdej certyfikacji „Bezpieczna Firma” wraz z raportem z audytu nasi klienci otrzymają kompletny wzór dokumentacji wypełniającej wymagania Ustawy o ochronie danych osobowych. Przedsiębiorca posiadający te dokumenty zminimalizuje groźbę kary jaką może nałożyć Generalny Inspektor Danych Osobowych w przypadku kontroli. Obecne wartość kary łącznie może wynieść do 200 000 PLN dla firmy i do 50 000 PLN dla osoby zarządzającej firmą.

Pakiet marketingowy

Fundacja Veracity zapewnia certyfikowanym firmom drukowane materiały promocyjne, własną podstronę w domenie www.veracity.pl zawierającą logo, nazwę, odnośnik do firmy, certyfikat w formie .PDF oraz informacje dot. procesu certyfikacji, w którym firma wzięła udział. „Bezpieczne Firmy” są także promowane na stronach Internetowych fundacji poprzez umieszczenie ich w rejestrze certyfikatów, w materiałach promocyjnych, a także podczas prowadzonych przez fundację akcji społecznych, wydarzeń, konferencji, szkoleń i konkursów.

Gwarancja Poufności

Wszelkie dane i informacje uzyskane w procesie certyfikacji na temat stanu, organizacji i interesów naszych klientów nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości bez ich zgody pisemnej, o ile nie wynika to z umowy lub nie służy jej realizacji.

Całkowity roczny koszt to 490 PLN netto
Otrzymasz profesionalny raport poaudytowy
Otrzymasz prawo do wykorzystania znaku Bezpieczna Firma Veracity
Otrzymasz pakiet marketingowy oraz podstronę w domenie www.veracity.pl
Gwarancja poufności

"Audyt specjalistów Fundacji Veracity pozwolił nam na zwiększenie bezpieczeństwa danych naszych klientów".

"Dzięki usługom świadczonym przez konsultantów Veracity możemy skupić się na pozyskiwaniu klientów i doskonaleniu funkcjonalności sklepu zamiast analizować czy na pewno nasza strona jest bezpieczna i zgodna z prawem".

"Znaczek Veracity sprawia iż klienci mają gwarancję iż ich dane nie będą przekazywane ani przechwytywane przez nieupoważnione osoby".

"Znak bezpieczeństwa Veracity, daje naszym klientom pewność, że nasza firma spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także w należyty sposób obchodzi się z ich danymi osobowymi".

Wyższy poziom organizacyjny

Eksperci fundacji poddadzą firmę kompleksowemu audytowi na zgodność z kryteriami certyfikatu „Bezpieczna Firma”, a także sporządzą profesjonalny raport poaudytowy.

Bezpieczeństwo klientów

Udział w procesie certyfikacji to możliwość podniesienia poziomu bezpieczeństwa i zarządzania firmą, a także weryfikacja zgodności działalności gospodarczej z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Złoty Certyfikat Veracity

Firmy które uzyskały podstawowy Certyfikat Veracity, mają możliwość uzyskania Złotego Certyfikatu Veracity. W ramach złotej certyfikacji audytorzy fundacji weryfikują szczegółowy poziom bezpieczeństwa i sposób świadczenia usług na miejscu w siedzibie badanej firmy.
Kliknij i sprawdź certyfikat:

Zgłoś swoją firmę!

Dane firmy

Dane osoby do kontaktu

Rodzaj certyfikacji*

Poziom certyfikacji*

Klauzule*