Znak i Certyfikat "Bezpieczna Przychodnia"

"Bezpieczna Przychodnia" to znak poświadczający bezpieczeństwo, wiarygodnoś i efektywność zarządzana podmiotem medycznym. To także gwarancja przejrzystości i etyki działania oraz poszanowania praw pacjentów.

Doskonalenie organizacyjne

Eksperci fundacji poddadzą Przychodnię kompleksowemu audytowi zgodności z kryteriami certyfikatu "Bezpieczna Przychodnia" oraz sporządzą profesjonalny raport poaudytowy z informacją zwrotną o niezbędnych działaniach koniecznych do podjęcia w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i zarządzania, a także spełnienia obowiązujących uregulowań prawnych.

Wsparcie ekspertów

Zarówno w trakcie audytu i po nim klienci uzyskują stałe wsparcie w zakresie certyfikacji włącznie z konsultacjami drogą telefoniczną oraz z wykorzystaniem poczty e-mail.

Gwarancja dobrej ceny:

990

netto

PLN/rok

Doskonal profesjonalizm

Podnieś poziom bezpieczeństwa, organizacji i zarządzania przychodnią

Buduj zaufanie pacjentów

Zapewnij swoim pacjentom bezpieczeństwo, poufność i właściwą komunikację

Uzyskaj pomoc specjalistów

Uzyskaj raport poaudytowy oraz stałe wsparcie ekspertów ds. certyfikacji

Audyt

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa i zarządzania

Fundacja Veracity przyznaje certyfikat bezpieczeństwa w oparciu o przeprowadzoną obiektywną analizę bezpieczeństwa teleinformatycznego i prawnego. Audytorzy fundacji przeprowadzają takżę analizę zgodności z wymaganiami polskiego i unijnego prawa z szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania.

"Bezpieczna Przychodnia" to weryfikacja zgodności z przepisami:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
Ponadto sprawdzimy:
 • dobre praktyki w zakresie zarządzania (w tym: ISO 9001)
 • dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa (w tym: ISO 27001, ISO 17999)

Zakres audytu

 1. Informacje kontaktowe
  1. Weryfikacja przejrzystości i kompletności danych kontaktowych w dostępnych dla klientów miejscach
  2. Weryfikacja właścicielstwa domeny strony ZOZ
 2. Bezpieczeństwo
  1. Funkcjonowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych
  2. Funkcjonowanie Instrukcji Systemu Przetwarzającego Dane Osobowe
  3. Weryfikacja czy zarejestrowano zbiory danych osobowych na które wskazuje działalność ZOZ
  4. Funkcjonowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczącej systemów innych niż przetwarzające dane osobowe
 3. Wymagania umowne
  1. Funkcjonowanie sposobu identyfikowania wymagań umownych narzuconych przez zamawiającego usługi medyczne
  2. Funkcjonowanie zasad audytowania wymagań umownych narzucanych przez zamawiającego usługi
 4. Przejrzystość
  1. Występowanie informacji o zawartych kontraktach, usługach i cenach realizowanych usług
  2. Występowanie informacji o lekarzach przyjmujących w ramach ZOZ
  3. Występowanie informacji o sposobie rejestracji
  4. Proces rejestracji pacjenta
 5. Bezpieczeństwo projektów
  1. Weryfikacja istnienia zasad zarządzania projektami
  2. Weryfikacja sposobu przydzielania odpowiedzialności za realizację projektów
  3. Weryfikacja sposobu dokumentowania projektów

Umowa

Bez haczyków i mikroczcionki

Umowa pomiędzy Przychodnią, a Fundacją Veracity jest zawierana na okres 12m-cy. Całkowity koszt certyfikacji wynosi 990zł netto/rok i obejmuje pełen pakiet certyfikacyjny. Przychodnia nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych.

Szczegóły umowy

Raport poaudytowy

Fundacja Veracity przekaże organizacji wyróżnionej certyfikatem kompleksową informację zwrotną z audytu (w formie raportu poaudytowego) zawierającą wykaz wskazówek i niezbędnych działań, które należy podjąć w celu podnoszenia poziomu efektywności organizacji i bezpieczeństwa, opartych o wskazania międzynarodowych standardów w tym m. in. ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001 i innych, a także dobrych praktyk w zakresie prowadzenia placówki medycznej.

Prawo do wykorzystywania znaku "Bezpieczna Przychodnia"

Organizacja wyróżniona certyfikatem "Bezpieczna Przychodnia" uzyskuje prawo do oznakowania jego witryny internetowej oraz wszelkich materiałów marketingowych, znakiem "Bezpieczna Przychodnia" wg dostarczonego przez pracowników fundacji wzoru.

Wzór Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Przy każdej certyfikacji "Bezpieczna Przychodnia" wraz z raportem z audytu nasi klienci otrzymają kompletny wzór dokumentacji wypełniającej wymagania ustawy o ochronie danych osobowych. Przychodnia posiadająca te dokumenty zminimalizuje groźbę kary jaką może nałożyć Generalny Inspektor Danych Osobowych w przypadku kontroli. Obecne wartość kary łącznie może wynieść do 200 000 PLN dla przychodni i do 50 000 PLN dla osoby nią zarządzającej.

Pakiet marketingowy

Fundacja Veracity zapewnia certyfikowanym przychodniom drukowane materiały promocyjne, własną podstronę w domenie www.veracity.pl zawierającą logo, nazwę, odnośnik do jej witryny internetowej, certyfikat w formie .PDF oraz informacje dot. procesu certyfikacji, w którym przychodnia wzięła udział.

„Bezpieczne Przychodnie” są także promowane na stronach Internetowych fundacji poprzez umieszczenie ich w rejestrze certyfikatów, w materiałach promocyjnych, a także podczas prowadzonych przez fundację akcji społecznych, wydarzeń, konferencji, szkoleń i konkursów.

Gwarancja Poufności

Wszelkie dane i informacje uzyskane w procesie certyfikacji na temat stanu, organizacji i interesów naszych klientów nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości bez ich zgody pisemnej, o ile nie wynika to z umowy lub nie służy jej realizacji.

Całkowity roczny koszt to 990 PLN netto
Otrzymasz profesionalny raport poaudytowy
Otrzymasz prawo do wykorzystania znaku Bezpieczna Przychodnia Veracity
Otrzymasz pakiet marketingowy oraz podstronę w domenie www.veracity.pl
Gwarancja poufności

"Audyt specjalistów Fundacji Veracity pozwolił nam na zwiększenie bezpieczeństwa danych naszych klientów".

"Dzięki usługom świadczonym przez konsultantów Veracity możemy skupić się na pozyskiwaniu klientów i doskonaleniu funkcjonalności sklepu zamiast analizować czy na pewno nasza strona jest bezpieczna i zgodna z prawem".

"Znaczek Veracity sprawia iż klienci mają gwarancję iż ich dane nie będą przekazywane ani przechwytywane przez nieupoważnione osoby".

"Znak bezpieczeństwa Veracity, daje naszym klientom pewność, że nasza firma spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także w należyty sposób obchodzi się z ich danymi osobowymi".

Wyższy poziom organizacyjny

Eksperci fundacji poddadzą Przychodnię kompleksowemu audytowi zgodności z kryteriami certyfikatu "Bezpieczna Przychodnia", a także sporządzą profesjonalny raport poaudytowy.

Bezpieczeństwo Pacjentów

Udział w procesie certyfikacji to możliwość podniesienia poziomu bezpieczeństwa i zarządzania przychodnią, a także spełnienia obowiązujących uregulowań prawnych.

Złoty Certyfikat Veracity

Przychodnie które uzyskały podstawowy Certyfikat Veracity, mają możliwość uzyskania Złotego Certyfikatu Veracity. W ramach złotej certyfikacji audytorzy fundacji weryfikują szczegółowy poziom bezpieczeństwa i sposób świadczenia usług na miejscu w siedzibie badanego podmiotu.
Kliknij i sprawdź certyfikat:

Zgłoś Przychodnię!

Dane firmy

Dane osoby do kontaktu

Rodzaj certyfikacji*

Poziom certyfikacji*

Klauzule*