Znak i Certyfikat “Bezpieczny Sklep”

Gwarancja dbałości o bezpieczeństwo i prawa klienta sklepu internetowego. Certyfikat stanowi potwierdzenie spełnienia kryteriów audytu bezpieczeństwa fundacji Veracity.

Profesjonalny proces certyfikacji

Eksperci fundacji poddadzą sklep kompleksowemu audytowi zgodności z kryteriami certyfikatu „Bezpieczny Sklep”, a także sporządzą profesjonalny raport poaudytowy.

Wsparcie ekspertów

Zarówno w trakcie audytu, jak i po nim klienci uzyskują stałe wsparcie telefoniczne i e-email w zakresie certyfikacji.

Pakiet dokumentów

Kompletny zbiór dokumentów zgodnych z kryteriami Ustawy o ochronie danych osobowych. W pakiecie regulamin sklepu internetowego, wzór polityki bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Gwarancja dobrej ceny:

490

netto

PLN/rok

Buduj zaufanie klientów

Zapewnij swoim klientom bezpieczeństwo, poufność i właściwą komunikację

Uzyskaj pomoc specjalistów

Uzyskaj raport poaudytowy oraz stałe wsparcie ekspertów ds. certyfikacji

Maksymalizuj zyski

Wzmocnij wizerunek swojego sklepu i zwiększ jego konwersję

Audyt

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa i zarządzania

Fundacja Veracity przyznaje certyfikat bezpieczeństwa w oparciu o przeprowadzoną obiektywną analizę bezpieczeństwa teleinformatycznego i prawnego. Audytorzy fundacji przeprowadzają analizę na zgodność z wymaganiami polskiego i unijnego prawa z szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących handlu elektronicznego, a także dobrych praktyk w zakresie prowadzenia sklepów internetowych.

Działamy w oparciu o:

 • Ustawy o ochronie danych osobowych
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Ponadto sprawdzimy:
 • dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa (w tym: ISO 27001, ISO 22301)
 • dobre praktyki w zakresie komunikacji z Klientem (m. in. przejrzystości oferty, regulaminu i polityki prywatności)

Zakres audytu

 1. Informacje podstawowe
  1. Sprawdzenie wlascicielstwa domeny, powiazanie wlasciciela z podmiotem prowadzacym sklep
  2. Sprawdzenie przejrzystosci i kompletnosci danych kontaktowych i danych rejestrowych podmiotu prowadzacego sklep na stronie sklepu
  3. Sprawdzenie danych rejestrowych podmiotu prowadzacego sklep
 2. Komunikacja
  1. Mozliwosci kontaktu z podmiotem prowadzacym Sklep i informacja o tym na stronie
  2. Kanaly kontaktu z klientem
  3. Tozsamosc osób odpowiadajacych klientowi
  4. Potwierdzenie zalozenia konta
  5. Mozliwosc odzyskania hasla
  6. Potwierdzanie zamówien
  7. Potwierdzanie realizacji zlecenia
  8. Potwierdzenie dokonania platnosci
 3. Przejrzystosc
  1. Weryfikacja regulaminu sklepu
  2. Czytelnosc oferty
  3. Czytelnosc procesu sprzedazy
 4. Bezpieczenstwo
  1. Szyfrowanie polaczenia klient - sklep
  2. Bezpieczenstwo procesu platnosci (czy sa stosowane sposoby i technologie zabezpieczajace transmisje danych)
  3. Weryfikacja sposobu autoryzacji uzytkownika
  4. Procedura resetowania hasla, odzyskania dostepu do zapomnianego konta
  5. Zdalna weryfikacja zabezpieczen strony internetowej
 5. Ochrona Danych Osobowych
  1. Funkcjonowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych
  2. Funkcjonowanie Instrukcji Systemu Przetwarzajacego Dane Osobowe
  3. Weryfikacja czy zarejestrowano zbiór danych osobowych
  4. Prawo do bycia zapomnianym – weryfikacja mozliwosci usuniecia zbioru danych osobowych
  5. Zawartosc klauzul definiujacych zgode na przetwarzanie danych osobowych
 6. Prywatnosc
  1. Weryfikacja polityki prywatnosci
 7. Platnosci
  1. Sposób realizacji platnosci
  2. Bezpieczenstwo realizacji platnosci
  3. Informowanie o calkowitych kosztach transakcji

Umowa

Bez haczyków i mikroczcionki

Umowa pomiędzy sklepem a Fundacją Veracity jest zawierana na okres 12m-cy. Całkowity koszt certyfikacji wynosi 490zł netto/rok i obejmuje pełen pakiet gwarancji (patrz poniżej). Sklep nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych związanych z procesem certyfikacji i używaniem znaku i certyfikatu „Bezpieczny Sklep”.

Szczegóły umowy

Raport poaudytowy

Fundacja Veracity przekaże organizacji wyróżnionej certyfikatem kompleksową informację zwrotną z audytu (w formie raportu poaudytowego) zawierającą wykaz wskazówek i niezbędnych działań, które należy podjąć w celu podnoszenia poziomu efektywności organizacji i bezpieczeństwa, opartych o wskazania międzynarodowych standardów w tym m. in. ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001 i innych, a także dobrych praktyk w zakresie prowadzenia sklepów internetowych.

Prawo do wykorzystywania znaku „Bezpieczny Sklep”

Organizacja wyróżniona certyfikatem „Bezpieczny Sklep” ma prawo do oznakowania jego witryny internetowej oraz wszelkich materiałów marketingowych i innych, znakiem „Bezpieczny Sklep” wg dostarczonego wzoru.

Pakiet marketingowy

Fundacja Veracity zapewnia certyfikowanemu sklepowi własną podstronę w domenie www.veracity.pl zawierającą logo, nazwę, odnośnik do sklepu, certyfikat w formie .PDF oraz informacje dot. procesu certyfikacji, w którym sklep wziął udział. „Bezpieczne Sklepy” będą także promowane na stronach Internetowych fundacji poprzez umieszczenie ich w rejestrze certyfikatów, a także podczas prowadzonych przez fundację akcji społecznych, wydarzeń, konferencji, szkoleń i konkursów.

Poufność

Fundacja Veracity zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości bez pisemnej zgody drugiej strony, o ile nie wynika to z umowy lub nie służy jej realizacji.

Całkowity roczny koszt to 490 PLN netto
Otrzymasz profesionalny raport poaudytowy
Otrzymasz prawo do wykorzystania znaku Bezpieczny sklep Veracity
Otrzymasz pakiet marketingowy oraz podstronę w domenie www.veracity.pl
Gwarancja poufności

"Audyt specjalistów Fundacji Veracity pozwolił nam na zwiększenie bezpieczeństwa danych naszych klientów".

"Dzięki usługom świadczonym przez konsultantów Veracity możemy skupić się na pozyskiwaniu klientów i doskonaleniu funkcjonalności sklepu zamiast analizować czy na pewno nasza strona jest bezpieczna i zgodna z prawem".

"Znaczek Veracity sprawia iż klienci mają gwarancję iż ich dane nie będą przekazywane ani przechwytywane przez nieupoważnione osoby".

"Znak bezpieczeństwa Veracity, daje naszym klientom pewność, że nasza firma spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także w należyty sposób obchodzi się z ich danymi osobowymi".

Wyższy poziom organizacyjny

Eksperci fundacji poddadzą sklep kompleksowemu audytowi na zgodność z kryteriami certyfikatu „Bezpieczny Sklep”, a także sporządzą profesjonalny raport poaudytowy.

Bezpieczeństwo klientów

Udział w procesie certyfikacji to możliwość podniesienia poziomu bezpieczeństwa i zarządzania sklepem, a także spełnienia regulacji prawnych i dobrych praktyk w obszarze handlu elektronicznego.

Złoty Certyfikat Veracity

Wszystkie sklepy, które uzyskały podstawowy Certyfikat Veracity, mają możliwość uzyskania Złotego Certyfikatu Veracity. W ramach złotej certyfikacji audytorzy fundacji weryfikują szczegółowy poziom bezpieczeństwa i sposób świadczenia usług na miejscu w siedzibie badanego sklepu.
Kliknij i sprawdź certyfikat:

Zgłoś swój sklep!

Dane firmy

Dane osoby do kontaktu

Rodzaj certyfikacji*

Poziom certyfikacji*

Klauzule*