Znak i Certyfikat "Bezpieczna Strona WWW"

"Bezpieczna Strona WWW" to gwarancja przejrzystości, właściwej komunikacji, bezpieczeństwa danych osobowych oraz poszanowania praw uzytkownika Internetu.

Doskonalenie organizacyjne

Eksperci fundacji poddadzą Stronę WWW kompleksowemu audytowi zgodności z kryteriami certyfikatu „Bezpieczna Strona WWW” oraz sporządzą profesjonalny raport poaudytowy z informację zwrotną o niezbędnych działaniach do podjęcia w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, a także spełnienia obowiązujących uregulowań prawnych.

Wsparcie ekspertów

Zarówno w trakcie audytu i po nim klienci uzyskują stałe wsparcie telefoniczne i e-email w zakresie certyfikacji.

Gwarancja dobrej ceny:

490

netto

PLN/rok

Uzyskaj pomoc specjalistów

Uzyskaj raport poaudytowy oraz stałe wsparcie ekspertów ds. certyfikacji

Doskonal organizację i zarządzanie

Zapewnij swoim użytkownikom przejrzystość, poufność i właściwą komunikację

Audyt

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa i zarządzania

Fundacja Veracity przyznaje certyfikat bezpieczeństwa w oparciu o przeprowadzoną obiektywną analizę bezpieczeństwa teleinformatycznego i prawnego. Audytorzy fundacji przeprowadzają takżę analizę na zgodność z wymaganiami polskiego i unijnego prawa z szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa.

W ramach podstawowej certyfikacji audytorzy fundacji weryfikują poziom bezpieczeństwa na bazie audytu i checklist. Podczas audytu badane są główne kryteria bezpieczeństwa Stron Internetowych.

Działamy w oparciu o:

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Ponadto sprawdzimy:
 • dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa (w tym: ISO 27001, ISO 17999)
 • dobre praktyki w zakresie komunikacji z Klientem (m. in. przejrzystości oferty, regulaminu i polityki prywatności)

Zakres audytu

 1. Informacje kontaktowe
  1. Weryfikacja właścicielstwa domeny, powiązanie właściciela z podmiotem prowadzącym stronę
  2. Weryfikacja przejrzystości i kompletności danych kontaktowych i danych rejestrowych podmiotu prowadzącego stronę na stronie
  3. Weryfikacja danych rejestrowych podmiotu prowadzącego stronę
 2. Komunikacja
  1. Możliwości kontaktu z podmiotem prowadzącym stronę i informacja o tym na stronie
  2. Kanały kontaktu z użytkownikiem
  3. Tożsamość osób odpowiadających użytkownikowi
  4. Potwierdzenie założenia konta
  5. Możliwość odzyskania hasła
 3. Bezpieczeństwo
  1. Szyfrowanie połączenia klient - strona
  2. Procedura resetowania hasła, odzyskania dostępu do zapomnianego konta
  3. Zdalna weryfikacja zabezpieczeń strony internetowej
 4. Ochrona Danych Osobowych
  1. Funkcjonowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych
  2. Funkcjonowanie Instrukcji Systemu Przetwarzającego Dane Osobowe
  3. Weryfikacja czy zarejestrowano zbiór danych osobowych
  4. Prawo do bycia zapomnianym – weryfikacja możliwości usunięcia zbioru danych osobowych
  5. Zawartość klauzul definiujących zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 5. Przejrzystość
  1. Weryfikacja polityki prywatności
  2. Weryfikacja regulaminu strony

Umowa

Bez haczyków i mikroczcionki

Umowa pomiędzy klientem, a Fundacją Veracity jest zawierana na okres 12m-cy. Całkowity koszt certyfikacji wynosi 490zł netto/rok i obejmuje pełen pakiet certyfikacyjny. Klient nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych.

Szczegóły umowy

Raport poaudytowy

Fundacja Veracity przekaże organizacji wyróżnionej certyfikatem kompleksową informację zwrotną z audytu (w formie raportu poaudytowego) zawierającą wykaz wskazówek i niezbędnych działań, które należy podjąć w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa strony Internetowej i spełnienia wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Prawo do wykorzystywania znaku „Bezpieczna Strona WWW”

Organizacja wyróżniona certyfikatem „Bezpieczna Strona WWW” uzyskuje prawo do oznakowania jego witryny internetowej oraz wszelkich materiałów marketingowych, znakiem „Bezpieczna Strona WWW” wg dostarczonego przez pracowników fundacji wzoru.

Wzór Polityki Bezpieczeństa Ochrony Danych Osobowych

Przy każdej certyfikacji „Bezpieczna Strona WWW” wraz z raportem z audytu nasi klienci otrzymają kompletny wzór dokumentacji wypełniającej wymagania Ustawy o ochronie danych osobowych. Przedsiębiorca posiadający te dokumenty zminimalizuje groźbę kary jaką może nałożyć Generalny Inspektor Danych Osobowych w przypadku kontroli. Obecne wartość kary łącznie może wynieść do 200 000 PLN dla firmy i do 50 000 PLN dla osoby zarządzającej firmą.

Pakiet marketingowy

Fundacja Veracity zapewnia klientom własną podstronę w domenie www.veracity.pl zawierającą logo, nazwę, odnośnik do witryny internetowej klienta, certyfikat w formie .PDF oraz informacje dot. procesu certyfikacji, w którym klient wziął udział.

„Bezpieczne Strony WWW” są także promowane na stronach internetowych fundacji poprzez umieszczenie ich w rejestrze certyfikatów, w materiałach promocyjnych, a także podczas prowadzonych przez fundację akcji społecznych, wydarzeń, konferencji, szkoleń i konkursów.

Gwarancja Poufności

Wszelkie dane i informacje uzyskane w procesie certyfikacji na temat stanu, organizacji i interesów naszych klientów nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości bez ich zgody pisemnej, o ile nie wynika to z umowy lub nie służy jej realizacji.

Całkowity roczny koszt to 490 PLN netto
Otrzymasz profesionalny raport poaudytowy
Otrzymasz prawo do wykorzystania znaku Bezpieczna Strona WWW Veracity
Otrzymasz pakiet marketingowy oraz podstronę w domenie www.veracity.pl
Gwarancja poufności

"Audyt specjalistów Fundacji Veracity pozwolił nam na zwiększenie bezpieczeństwa danych naszych klientów".

"Dzięki usługom świadczonym przez konsultantów Veracity możemy skupić się na pozyskiwaniu klientów i doskonaleniu funkcjonalności sklepu zamiast analizować czy na pewno nasza strona jest bezpieczna i zgodna z prawem".

"Znaczek Veracity sprawia iż klienci mają gwarancję iż ich dane nie będą przekazywane ani przechwytywane przez nieupoważnione osoby".

"Znak bezpieczeństwa Veracity, daje naszym klientom pewność, że nasza firma spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także w należyty sposób obchodzi się z ich danymi osobowymi".

Wyższy poziom organizacyjny

Eksperci fundacji poddadzą Stronę WWW kompleksowemu audytowi na zgodność z kryteriami certyfikatu „Bezpieczna Strona WWW”, a także sporządzą profesjonalny raport poaudytowy.

Bezpieczeństwo użytkowników

Udział w procesie certyfikacji to możliwość podniesienia poziomu bezpieczeństwa i zarządzania sklepem, a także spełnienia regulacji prawnych i dobrych praktyk w obszarze usług internetowych.

Złoty Certyfikat Veracity

Strony, które uzyskały podstawowy Certyfikat Veracity, mają możliwość uzyskania Złotego Certyfikatu Veracity. W ramach złotej certyfikacji audytorzy fundacji weryfikują szczegółowy poziom bezpieczeństwa i sposób świadczenia usług na miejscu w siedzibie podmiotu.
Kliknij i sprawdź certyfikat:

Zgłoś Stronę WWW!

Dane firmy

Dane osoby do kontaktu

Rodzaj certyfikacji*

Poziom certyfikacji*

Klauzule*