Znak i Certyfikat "Bezpieczny Bank"

"Bezpieczny Bank" to gwarancja spełnienia najwyższych standardów w obszarze ochrony danych osobowych oraz stosowania dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa informacji i zarządzania.

Doskonalenie organizacyjne

Eksperci fundacji poddadzą Bank kompleksowemu audytowi na zgodność z kryteriami certyfikatu „Bezpieczny Bank”, a także sporządzą profesjonalny raport poaudytowy z informacją zwrotną o niezbędnych działaniach do podjęcia w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, organizacji i zarządzania.

Wsparcie ekspertów

Zarówno w trakcie audytu jak i po nim klienci uzyskują stałe wsparcie telefoniczne i konsultacje poprzez pocztę elektroniczną e-mail w zakresie certyfikacji.

Gwarancja dobrej ceny:

1590

netto

PLN/rok

Zapewnij zgodność z przepisami

Zweryfikuj działalność banku z najaktualniejszymi przepisami prawnymi

Uzyskaj pomoc specjalistów

Uzyskaj raport poaudytowy oraz stałe wsparcie ekspertów ds. certyfikacji

Audyt

Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa i zarządzania

Fundacja Veracity przyznaje certyfikat bezpieczeństwa w oparciu o przeprowadzoną obiektywną analizę bezpieczeństwa teleinformatycznego i prawnego. Audytorzy fundacji przeprowadzają takżę analizę zgodności z wymaganiami polskiego i unijnego prawa z szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania.

Bezpieczny Bank to weryfikacja zgodności z przepisami:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Rekomendacji D GINB
 • Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Zakres audytu

 1. Informacje kontaktowe
  1. Weryfikacja właścicielstwa domeny, powiązanie właściciela z podmiotem prowadzącym
  2. Weryfikacja przejrzystości i kompletności danych kontaktowych i danych rejestrowych podmiotu prowadzącego bank na stronie www
  3. Weryfikacja danych rejestrowych banku
  4. Weryfikacja czy podmiot nie istnieje na liście ostrzeżeń KNF
 2. Komunikacja
  1. Możliwości kontaktu z podmiotem prowadzącym Bank i informacja o tym na stronie
  2. Kanaly kontaktu z klientem
  3. Tozsamosc osób odpowiadajacych klientowi
  4. Gwarancje depozytów i informacja o tym na stronie
 3. Bezpieczeństwo
  1. Funkcjonowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych
  2. Funkcjonowanie Instrukcji Systemu Przetwarzającego Dane Osobowe
  3. Weryfikacja czy zarejestrowano zbiór danych osobowych na które wskazuje działalność Banku
  4. Zawartość klauzul definiujących zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 4. Prywatność
  1. Weryfikacja polityki prywatności
 5. Bezpieczeństwo projektów
  1. Weryfikacja istnienia zasad zarządzania projektami
  2. Weryfikacja sposobu przydzielania odpowiedzialności za realizację projektów
  3. Weryfikacja sposobu dokumentowania projektów

Umowa

Bez haczyków i mikroczcionki

Umowa pomiędzy Bankiem, a Fundacją Veracity jest zawierana na okres 12m-cy. Całkowity koszt certyfikacji wynosi 1590zł netto/rok i obejmuje pełen pakiet certyfikacyjny. Bank nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych.

Szczegóły umowy

Raport poaudytowy

Fundacja Veracity przekaże organizacji wyróżnionej certyfikatem kompleksową informację zwrotną z audytu (w formie raportu poaudytowego) zawierającą wykaz wskazówek i niezbędnych działań, które należy podjąć w celu podnoszenia poziomu efektywności organizacji i bezpieczeństwa, opartych o wskazania międzynarodowych standardów w tym m. in. ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001 i innych, a także dobrych praktyk w zakresie prowadzenia działalności bankowej.

Prawo do wykorzystywania znaku „Bezpieczny Bank”

Organizacja wyróżniona certyfikatem „Bezpieczny Bank” uzyskuje prawo do oznakowania jego witryny internetowej oraz wszelkich materiałów marketingowych, znakiem „Bezpieczny Bank” wg dostarczonego przez pracowników fundacji wzoru.

Wzór Polityki Bezpieczeństa Ochrony Danych Osobowych

Przy każdej certyfikacji „Bezpieczny Bank” wraz z raportem z audytu nasi klienci otrzymają kompletny wzór dokumentacji wypełniającej wymagania Ustawy o ochronie danych osobowych. Przedsiębiorca posiadający te dokumenty zminimalizuje groźbę kary jaką może nałożyć Generalny Inspektor Danych Osobowych w przypadku kontroli. Obecne wartość kary łącznie może wynieść do 200 000 PLN dla firmy i do 50 000 PLN dla osoby zarządzającej firmą.

Pakiet marketingowy

Fundacja Veracity zapewnia certyfikowanym bankom drukowane materiały promocyjne, własną podstronę w domenie www.veracity.pl zawierającą logo, nazwę, odnośnik do strony internetowej banku, certyfikat w formie .PDF oraz informacje dot. procesu certyfikacji, w którym bank wziął udział. „Bezpieczne Banki” są także promowane na stronach Internetowych fundacji poprzez umieszczenie ich w rejestrze certyfikatów, w materiałach promocyjnych, a także podczas prowadzonych przez fundację akcji społecznych, wydarzeń, konferencji, szkoleń i konkursów.

Gwarancja Poufności

Wszelkie dane i informacje uzyskane w procesie certyfikacji na temat stanu, organizacji i interesów naszych klientów nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości bez ich zgody pisemnej, o ile nie wynika to z umowy lub nie służy jej realizacji.

Całkowity roczny koszt to 1590 PLN netto
Otrzymasz profesionalny raport poaudytowy
Otrzymasz prawo do wykorzystania znaku Bezpieczny Bank Veracity
Otrzymasz pakiet marketingowy oraz podstronę w domenie www.veracity.pl
Gwarancja poufności

"Audyt specjalistów Fundacji Veracity pozwolił nam na zwiększenie bezpieczeństwa danych naszych klientów".

"Dzięki usługom świadczonym przez konsultantów Veracity możemy skupić się na pozyskiwaniu klientów i doskonaleniu funkcjonalności sklepu zamiast analizować czy na pewno nasza strona jest bezpieczna i zgodna z prawem".

"Znaczek Veracity sprawia iż klienci mają gwarancję iż ich dane nie będą przekazywane ani przechwytywane przez nieupoważnione osoby".

"Znak bezpieczeństwa Veracity, daje naszym klientom pewność, że nasza firma spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także w należyty sposób obchodzi się z ich danymi osobowymi".

Wyższy poziom organizacyjny

Eksperci fundacji poddadzą Bank kompleksowemu audytowi na zgodność z kryteriami certyfikatu „Bezpieczny Bank”, a także sporządzą profesjonalny raport poaudytowy.

Bezpieczeństwo klientów

Udział w procesie certyfikacji to możliwość podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego i prawnego, a także spełnienia zgodności z wymaganiami polskiego i unijnego prawa.

Złoty Certyfikat Veracity

Wszystkie podmioty, które uzyskały podstawowy Certyfikat Veracity, mają możliwość uzyskania Złotego Certyfikatu Veracity. W ramach złotej certyfikacji audytorzy fundacji weryfikują szczegółowy poziom bezpieczeństwa i sposób świadczenia usług na miejscu w siedzibie badanego banku.
Kliknij i sprawdź certyfikat:

Zgłoś swój bank!

Dane firmy

Dane osoby do kontaktu

Rodzaj certyfikacji*

Poziom certyfikacji*

Klauzule*