Veracity prezentuje szereg użytecznych przewodników dla użytkowników Internetu oraz menadżerów i pracowników przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Kompendia te dotyczą wielu zagadnień z zakresu bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa danych osobowych, ciągłości działania i wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa organizacji.

Nasi eksperci poświęcili wiele uwagi efektywności zarządzania organizacją, gdyż stanowi ona istotny element w budowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa, przejrzystości i zadowolenia Klienta.

Alertownik podczas zjazdu polskich miast w Dąbrowie Górniczej

3 i 4 marca br. w Dąbrowie Górniczej reprezentanci miast Kalisz i Oleśnica oraz projektu Alertownik odpowiadali na pytania prezydentów miast dotyczące skutecznej i dwustronnej komunikacji na linii miasto-mieszkańcy.

> więcej

Web Content Accessibility Guidelines - sprawdziliśmy strony administracji państwowej

Przebadaliśmy polski Internet w poszukiwaniu stron Urzędów spełniających wytyczne standardu.

> więcej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Treść Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

> więcej

Przekręty z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Jutro komornik może zapukać do Ciebie!

O tym, że przestępcy wyłudzający dane osobowe są pomysłowi wiemy nie od dzisiaj. Gdy tylko zwęszą okazję zysku zrobią wszystko, żeby ją wykorzystać.

> więcej

Krajowe Ramy Interoperacyjności - Raport

Wyniki badania stopnia wdrożenia Rozporządzenia „Krajowych Ram Interoperacyjności” w polskich urzędach. 

> więcej

Przewodnik: cloud computing

Wyjaśnia istotę usług cloud computing, oraz wskazuje w jaki sposób ocenić te usługi pod kątem bezpieczeństwa.

> więcej

Metodyka zarządzania ryzykiem

Dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji.

> więcej

Kompendium Bezpiecznego Zarządzania

W intuicyjny i przejrzysty sposób ukazuje największe błędy zarządzania organizacją.

> więcej
Strona 1 z 2 > >>